VIVIANO 2024 A/W

Fashion Show, 2024 (at Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W)

Show Direction: Shige Kaneko, Moe Rachel Hoshima (SHIGEKANEKO Co., Ltd.)
Styling: Mana Yamamoto
Hair: Asashi (Ota Office)
Make-Up: UDA (Tiber Garden)
Casting Director: Shimana (SMN Casting)
Music: Yu Miyashita
Runway Photo: Filippo Fior
Backstage Photo: Masaya Tanaka (TRON Management)
Film Director: Gaku Kato
Film Team: Katoatsuki Inamura, Shotaro Miyata, Tasuku Watanabe
Show PR: Ari Murakami, Takumi Takahashi, Sara Nonaka (Pred PR)
Models: Aoi, Cyane, Dasha, Diana, Dichaba, Elena, Emi, Eniko, IO, Jules, Junli, Kinari, Kotomi, Kovich, Li, Lu, Marco, Nonoka, Nodoka, Orlagh, Risa, Saki, Sasha, Suzi, Suzune, Viktoria

© 2011-2024 YU MIYASHITA, All rights reserved.