INFO        /        TEXT        /        CV  


Viviano Sue 2018 S/S


Fashion Show, 2017 (at Amazon Fashion Week TOKYO )

Music: Yu Miyashita

#FASHION
© 2011-2021  UNDERARROW